Geo-domeinen

Het geo-domein is breed en varieert van het inwinnen van data in het veld tot het presenteren van informatie op het scherm. Geokompas heeft kandidaten beschikbaar die over de gehele breedte van deze keten inzetbaar zijn.

Inwinning

Het inwinnen van data gebeurt buiten in het veld. Hiervoor zijn landmeters en landmeetkundige assistenten nodig. Onze kandidaten worden door ervaren landmeters opgeleid en getraind om hun werk buiten nauwkeurig te doen. Ze werken met hoogwaardige apparatuur van Leica en hebben de kennis om goed te weten wat ze moeten meten.

Basisregistraties

Met de introductie van de basisregistraties, de komst van de nieuwe Omgevingswet met het bijbehorende digitale stelsel (met één druk op de kaart alle informatie over de leefomgeving), is er grote behoefte aan deskundigen op het gebied van GIS en geo-gegevensbeheer. Onze kandidaten zijn opgeleid door ervaren docenten die ruime praktijkervaring hebben in het vakgebied.

Beheer Openbare Ruimte

Het Beheer Openbare Ruimte (BOR) moet goed afgestemd zijn op Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dat is bij veel bronhouders (nog) niet het geval, omdat dit een tijdrovende bezigheid is. Toch is deze afstemming van belang om de BOR en de BGT optimaal te kunnen benutten. Onze kandidaten krijgen kennis mee van de verschillende beheersystemen van bronhouders. Ook krijgen zij inhoudelijke bagage mee met betrekking tot de data.

Benutten van geo-informatie (GIS)

Geo-data wordt vastgelegd in een Geografisch Informatie Systeem (GIS), een operationeel, ondersteunend informatiesysteem dat geografische data omzet in digitale vorm. Onze kandidaten werken met ArcGIS (online) van Esri, QGIS en FME en zijn in staat om data toe te voegen, te verwerken en te presenteren.