Over ons

Over Geokompas

Geokompas richt zich op het opleiden en detacheren van geo-medewerkers. Wij enthousiasmeren kandidaten voor een geo-functie, leiden ze op en bieden ze een werkplek in de geo-branche.

Dé oplossing voor het tekort aan geo-personeel

Bij Geokompas begrijpen we de dynamiek die speelt in het vakgebied. Aan de ene kant is er een tekort aan geo-personeel en aan de andere kant wordt vanuit de overheid wetgeving van kracht die in de uitvoering juist vraagt om steeds meer mensen die het geo-domein kennen. Het tekort aan geschoold geo-personeel wordt niet voldoende aangevuld vanuit de bestaande opleidingen, maar er zijn wel voldoende mensen die op zoek zijn naar werk, nieuwe mogelijkheden of ontwikkelkansen. Bij Geokompas brengen we deze werelden bij elkaar.

Opleiden en begeleiden

Na een korte praktijkopleiding en praktijkstage gaan onze kandidaten aan de slag als landmeetassistent of als data-/gis-medewerker. De opleiding wordt gegeven door ervaren docenten uit de praktijk en kandidaten krijgen vanuit Geokompas een coach die hem of haar begeleidt en waar nodig ondersteunt.

Onze kandidaten zijn daarmee uitermate geschikt voor:

  • het invullen of overbruggen van moeilijk invulbare geo-vacatures
  • projectmatige of structurele geo-klussen
  • het overzetten van geo-data of geo-systemen
  • het op orde brengen van geo-data

Denk daarbij aan functies als:

  • assistent landmeter
  • datamedewerker
  • GIS-medewerker

Samengevoegde kennis met gezamenlijk doel

Geokompas is ontstaan uit een samenwerking tussen MUG Ingenieursbureau en Sjoerd van der Wiel van Fervent Groep. Twee partijen die gezamenlijk inhoudelijke kennis van het geo-domein combineren met kennis van opleiden en trainen. De gezamenlijke intentie is om:

  • medewerkers een startpunt te geven voor een leven lang ontwikkelen in de geo-branche
  • de kennis- en capaciteitsleverancier te zijn op het gebied van geo-gegevensinwinning, -beheer en gebruik