Werkgelegenheid & SROI

Slim samenwerken

De opleidingsactiviteiten van Geokompas richten zich op de hele geo- branche. Zo hebben diverse noordelijke ingenieursbureaus hun medewerkers al een praktijkopleiding laten volgen. Ook bij grote projecten waar bijvoorbeeld een flink aantal landmeetassistenten nodig zijn voor waterpassing of monitoring is het bijzonder prettig om gebruik te kunnen maken van een pool (pas) opgeleide assistenten. Hiervoor is Geokompas betrokken bij de Stichting GEO Innovatie.

Eigen mensen opleiden

Ook voor het opleiden van eigen medewerkers van gemeentelijke organisaties is Geokompas een goed startpunt. Medewerkers die bijvoorbeeld vanuit een mobiliteitsprogramma een andere functie ambiëren, kunnen bij Geokompas een opleiding krijgen en vervolgens ingezet worden voor de opgave rondom de invoering van de Omgevingswet. Daarmee komt een medewerker met de juiste bagage op een nieuwe werkplek en wordt voor de organisatie een capaciteitsvraagstuk opgelost.

Landelijk en regionaal enthousiasme

Naast de noordelijke bureaus zijn ook de landelijke brancheverenigingen GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland enthousiast over het concept van Geokompas. Het koppelen van de landelijke vraag naar geo-personeel aan het regionaal werven en opleiden van mensen is dé oplossing voor het tekort in de markt.

Heeft u een capaciteitsvraagstuk of SROI-opdracht te vervullen?