Werkgelegenheid & SROI

Werkgelegenheidsprojecten

Bij het UWV zitten veel mensen in de kaartenbak die graag (weer) aan het werk willen. Via Geokompas zijn deze mensen op te leiden en vaak met behoud van uitkering en een opleidingsbudget op te leiden en in te zetten.

Kandidaten kunnen als trainee aan de slag bij een organisatie met uitzicht op werk. Naast het UWV kunnen ook werkgelegeneheidsmedewerkers bij bijvoorbeeld gemeenten goed terecht bij Geokompas om kandidaten een plek te geven.

Het concept van Geokompas vindt daarmee ook een mooie aansluiting op initiatieven als Kansrijkberoep, een samenwerking tussen het UWV, sociale diensten en Werkpleinen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe.